School Survey of Autism Spectrum Conditions in Three Regions in the Netherlands

Rosa Hoekstra, Carrie Allison, Simon Baron-Cohen, Rutger Van der Gaag, Martine Roelfsema, Carol Brayne, Fiona Matthews

This study aims to determine the prevalence of ASC among children in three distinct regions in the Netherlands (Eindhoven, Haarlem and Utrecht) using the same epidemiological methods in each region. The primary aim of this study is to study regional differences in the prevalence of ASC, and to test if rates of autism are higher in Eindhoven because of it being an IT-rich centre, as predicted by the hyper-systemizing theory.

The first phase of the study involved sending a survey to schools in each area (mainstream and special). The schools were asked to give an anonymous breakdown of the number of children with a clinical diagnosis of ASC. This study will use an active case finding method among all school aged children (4 to 16). Results were published in 2011. Phase 2 will validate cases using face to face assessments. 

 

Dit onderzoek heeft tot doel de prevalentie van ASC in drie verschillende regio's in Nederland (Eindhoven, Haarlem en Utrecht) te bepalen, waarbij in iedere regio dezefde methodologie wordt gehanteerd. Het hoofddoel van het project is om mogelijke regionale variatie in ASC prevalentie in kaart te brengen.

In de eerste fase van het onderzoek worden alle scholen (zowel regulier als speciaal onderwijs) in de aangewezen regio's benaderd. De scholen wordt gevraagd een geanonimiseerd overzicht te geven van het aantal kinderen op school met een klinische ASC diagnose. Het onderzoek zal zich richten op 4- tot 16-jarige kinderen.

 

Selected References

505: M. Roelfsema, R. Hoekstra, C. Allison, S. Wheelwright, C. Brayne, F. Matthews. S. Baron-Cohen (2012)
Are Autism Spectrum Conditions More Prevalent in an Information-Technology Region? A School-Based Study of Three Regions in the Netherlands
Journal of Autism and Developmental Disorders 42:734-739


About us What is autism FAQs ARC Milestones
Patrons Funders
Clinics Training